PRIVREMENI SMJEŠTAJ ZA VRIJEME TRAJANJA GODIŠNJIH ODMORA – SENIOR VITAL
7 dana (420 kn/dan)

Program uključuje:

 • smještaj u dvokrevetnoj sobi opremljenoj sa SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa,
 • 4 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta (30 min),
 • 5 puta tjedno grupne vježbe s fizioterapeutom,
 • 3 puta tjedno kreativne radionice s radnim terapeutom.
PRIVREMENI SMJEŠTAJ ZA VRIJEME TRAJANJA GODIŠNJIH ODMORA – SENIOR CARE
7 dana (460 kn/dan)

Program uključuje:

 • smještaj u dvokrevetnoj sobi opremljenoj sa SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa,
 • 4 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta (30 min).
PRIVREMENI SMJEŠTAJ NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA
Jednokrevetna soba: 380 kn/dan
Dvokrevetna soba: 300 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi opremljenoj sa SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika.
PRIVREMENI SMJEŠTAJ NAKON MOŽDANOG UDARA
Jednokrevetna soba: 420 kn/dan
Dvokrevetna soba: 340 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi opremljenoj sa SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa,
 • 5 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta (30 min), prema otpusnom pismu.
PRIVREMENI SMJEŠTAJ NAKON FRAKTURE KUKA
Jednokrevetna soba: 420 kn/dan
Dvokrevetna soba: 340 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi opremljenoj sa SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa,
 • 5 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta (30 min), prema otpusnom pismu.

*mogućnost nadoplate dodatne fizikalne terapije prema važećem cjeniku

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ DOM
Jednokrevetna soba: 300–380 kn/dan
Dvokrevetna soba: 230–300 kn/dan
Studio apartman: 300–380 kn/dan 
Vrsta njege Vrsta sobe
Jednokrevetna Dvokrevetna Apartman-dom
1. stupanj 300 kn 230 kn 300 kn
2. stupanj 340 kn 260 kn 340 kn
3. stupanj 380 kn 300 kn 380 kn

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ APARTMANI
Apartman superior: 480-530 kn/dan
Apartman luxury: 620- 690 kn/dan
Vrsta njege Vrsta apartmana
Dvosobni Trosobni
1. stupanj 480 kn 620 kn
2. stupanj 530 kn 690 kn

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.