• Jednokrevetna soba: 540 kn/dan
 • Dvokrevetna soba: 480 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u Superior ili Standard sobi opremljenoj sa SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje saturacije (zasićenost kisika u krvi) kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • mjerenje saturacije (zasićenost kisika u krvi) jednom dnevno,
 • 24-satna zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa kod dolaska – 20 min,
 • 5 puta tjedno individualne vježbe disanja s fizioterapeutom – 15 min,
 • 5 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta prema otpusnom pismu – 30 min.

*mogućnost nadoplate dodatne fizikalne terapije prema važećem cjeniku

 • Jednokrevetna soba: 480 kn/dan
 • Dvokrevetna soba: 420 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u Superior ili Standard sobi opremljenoj s SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje saturacije (zasićenost kisika u krvi) kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • mjerenje saturacije (zasićenost kisika u krvi) jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa kod dolaska – 20 min,
 • 5 puta tjedno grupne vježbe disanja u trajanju od 15 min,
 • 5 puta tjedno grupne medicinske vježbe u trajanju od 20 min,
 • 5 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta prema otpusnom pismu – 30 min.

*mogućnost nadoplate dodatne fizikalne terapije prema važećem cjeniku