• Jednokrevetna soba: 460 kn/dan
 • Dvokrevetna soba: 400 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa kod dolaska (20 min),
 • 5 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta (30 min), prema otpusnom pismu.

*mogućnost nadoplate dodatne fizikalne terapije prema važećem cjeniku

 • Jednokrevetna soba: 540 kn/dan
 • Dvokrevetna soba: 480 kn/dan

Program uključuje:

 • smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom,
 • uslugu 3 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane,
 • mjerenje krvnog tlaka i šećera kod prijema,
 • mjerenje krvnog tlaka jednom dnevno,
 • 24 sata zdravstvena skrb,
 • svakodnevna zdravstvena njega,
 • provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika,
 • priprema i davanje lijekova prema uputi liječnika,
 • pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa kod dolaska – 20 minuta,
 • 5 puta tjedno individualni tretman fizioterapeuta (2 x 30 min), prema otpusnom pismu.