Cjenik se primjenjuje od 1.5.2023.

STALNI I / ILI POVREMENI SMJEŠTAJ

  • Jednokrevetna soba: 48,00-60,00 EUR / dan (361,66 – 452,07 kn/dan)
  • Dvokrevetna soba: 38,00-48,00 EUR / dan (286,31 – 361,66 kn/dan)
  • Studio apartman: 48,00-60,00 EUR / dan (361,66 – 452,07  kn/dan)
Vrsta usluge Vrsta sobe
Jednokrevetna Dvokrevetna Studio apartman
1.stupanj 48,00 €/361,66 HRK 38,00 €/286,31 HRK 48,00 €/361,66 HRK
2.stupanj 54,00 €/406,86 HRK 42,00 €/ 316,45 HRK 54,00 €/406,86 HRK
3.stupanj 60,00 €/452,07 HRK 48,00 €/ 361,66 HRK 60,00 €/452,07 HRK

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

  • Apartman dvosobni: 74,00-82,00 EUR/dan (557,55-617,83 kn/dan)
Vrsta njege Vrsta apartmana
Dvosobni
1. stupanj 74,00 €/ 557,55 HRK
2. stupanj 82,00 € /617,83 HRK

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.