Cjenik se primjenjuje od 1.5.2022.

STALNI I / ILI POVREMENI SMJEŠTAJ

  • Jednokrevetna soba: 330–410 kn / dan 
  • Dvokrevetna soba: 260–330 kn / dan
  • Studio apartman: 330–410 kn / dan 
Vrsta usluge Vrsta sobe
Jednokrevetna Dvokrevetna Studio apartman
1.stupanj 330 kn 260 kn 330 kn
2.stupanj 370  kn 290 kn 370 kn
3.stupanj 410 kn 330 kn 410 kn

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.

  • Apartman dvosobni: 510-560 kn/dan
  • Apartman trosobni: 620- 690 kn/dan
Vrsta njege Vrsta apartmana
Dvosobni Trosobni
1. stupanj 510 kn 620 kn
2. stupanj 560 kn 690 kn

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.