Cjenik se primjenjuje od 1.5.2022.

STALNI I / ILI POVREMENI SMJEŠTAJ

  • Jednokrevetna soba: 43,80-54,42 EUR / dan (330 – 410 kn/dan)
  • Dvokrevetna soba: 34,51-43,80 EUR / dan (260 – 330 kn/dan)
  • Studio apartman: 43,80-54,42 EUR / dan (330 – 410 kn/dan)
Vrsta usluge Vrsta sobe
Jednokrevetna Dvokrevetna Studio apartman
1.stupanj 43,80 €/330 kn 34,51 €/260 kn 43,80 €/330 kn
2.stupanj 49,11 €/370 kn 38,49 €/290 kn 49,11 €/370 kn
3.stupanj 54,42 €/410 kn 43,80 €/330 kn 54,42 €/410 kn

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.

  • Apartman dvosobni:67,69-74,32 EUR/dan (510-560 kn/dan)
Vrsta njege Vrsta apartmana
Dvosobni
1. stupanj 67,69 €/510 kn
2. stupanj 74,32 €/560 kn

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.