Cjenik se primjenjuje od 1.5.2022.

STALNI I / ILI POVREMENI SMJEŠTAJ

  • Jednokrevetna soba: 330–410 kn / dan (43,80-54,42 EUR/dan)
  • Dvokrevetna soba: 260–330 kn / dan (34,51-43,80 EUR/dan)
  • Studio apartman: 330–410 kn / dan (43,80-54,42 EUR/dan)
Vrsta usluge Vrsta sobe
Jednokrevetna Dvokrevetna Studio apartman
1.stupanj 330 kn/43,80 € 260 kn/34,51 € 330 kn/43,80 €
2.stupanj 370  kn/49,11 € 290 kn/38,49 € 370 kn/49,11 €
3.stupanj 410 kn/54,42 € 330 kn/43,80 € 410 kn/54,42 €

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.

  • Apartman dvosobni: 510-560 kn/dan (67,69-74,32 EUR/dan)
Vrsta njege Vrsta apartmana
Dvosobni
1. stupanj 510 kn/67,69 €
2. stupanj 560 kn/67,69 €

 

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu po danu.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.