Cjenik se primjenjuje od 1.1.2024.

STALNI I / ILI POVREMENI SMJEŠTAJ

  • Jednokrevetna soba: 1.720,00 €-2.160,00 €
  • Dvokrevetna soba: 1.360,00 €-1.740,00 €
  • Studio apartman: 1.720,00 €-2.160,00 €
Vrsta usluge Vrsta sobe
Jednokrevetna Dvokrevetna Studio apartman
1.stupanj 1.720,00 € 1.360,00 € 1.720,00 €
2.stupanj 1.860,00 € 1.490,00 € 1.860,00 €
3.stupanj 2.160,00 € 1.740,00 € 2.160,00 €

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

  • Apartman dvosobni: 2.660,00 €– 2.960,00 €
Vrsta njege Vrsta apartmana
Dvosobni
1. stupanj  2.660,00 €
2. stupanj 2.960,00 €

U cijenu je uključena zdravstvena njega, medicinska skrb i rehabilitacija ovisno o stupnju njege, tri glavna obroka i dva međuobroka po izboru korisnika i u skladu s trenutnim zdravstvenim stanjem, pranje rublja, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti.

Cijene se odnose na jednu osobu za mjesec dana.

Cijene se odnose na smještaj duži od 90 dana.