Procedura oko prijema u Dom novih korisnika za vrijeme trajanja epidemije Covid-19 i život u Domu za vrijeme epidemije

Procedura oko prijema u Dom novih korisnika za vrijeme trajanja epidemije Covid-19 i život u Domu za vrijeme epidemije

Dom Salvia tijekom cijelog vremena trajanja epidemije surađuje sa nadležnom epidemiološkom službom i prati sve preporuke nacionalnog stožera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prilikom smještaja novog korisnika na privremeni ili dugotrajni smještaj korisnik treba donijeti na prijem negativni test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati, te se smještava u jednokrevetnu sobu u trajanju od 14 dana u samoizolaciju. Tijekom trajanja samoizolacije korisnici dobivaju svu dogovorenu uslugu, zdravstvenu skrb i rahabilitaciju, uz korištenje sve potrebne zaštitne opreme. Sve osobne stvari se kod prijema dezinficiraju, a ono što se ne može dezinficirati stavlja se u karantenu na 72 sata.

Za vrijeme trajanja samoizolacije novoprimljeni korisnik može izaći u šetnju na dvorište u vrijeme kad u dvorištu nema ostalih korisnika.
Tijekom boravka u samoizolaciji obavezno se mjeri temperatura dva puta dnevno i prati pojava eventualnih respiratornih simptoma.

 

Dom Salvia ima prednost što raspolaže prostranim zajedničkim prostorijama i vanjskim vrtom, pa je moguće svakodnevne aktivnosti i druženja organizirati bilo u unutarnjim ili vanjskim prostorima uz pridržavanje socijalne distance, što je itekako važno za psihosocijalno stanje korisnika koji borave u Domu.

Prilikom odabira aktivnosti na otvorenom vodimo računa o tome da biramo termine i lokacije na kojima je moguće osigurati privatnost, odnosno socijalnu distancu.

 

Osigurali smo posjete članovima obitelji na otvorenom pridržavajući se epidemioloških mjera i smjernica Zavoda za javno zdravstvo, kao i mogućnost odlaska iz Doma sa članovima obitelji, te na plažu na kupanje. Ukoliko netko želi sa svojom obitelji otići izvan Doma, ispunjava zahtjev za izlazak izvan prostora Doma, a članovi obitelji dostavljaju pisanu izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće i/ili povišenu temperaturu te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Tijekom boravka izvan Doma potrebno je pridržavati se propisanih mjera socijalne distance, nositi masku i izbjegavati okupljanja.

Detaljne upute HZJZ-a pogledajte OVDJE.